نرم افزار هک گیم میکر

آیا خواستار استخراج منابع بازی های ساخته شده با گیم میکر هستید؟ دوست دارید سورس بازی ها رو بدست بیارید؟ نرم افزارG M Decompiler  برای هک منابع بازی های گیم میکر…